Skip to main content

Yoga Psikolojisi, psişe (ruh) ve soma (beden)’nın ayrılmaz bağı – beden ve zihnin iç içe geçmesi üzerine kurulmuştur.

SOMA: Sanskritçe’de “soma”, ölümsüzlüğü sağlayan Tanrıların ilahi iksirini ifade eder (Amrita, Rig Veda 8:48:3). Tanrılar Indra ve Agni, Soma’yı bol miktarda tüketenler olarak tasvir edilir. Soma’nın insanlar tarafından tüketilmesi Vedik ritüelde anlatılmıştır.

‘Soma’ Sanskritçe’de ‘öz’, ‘kafur’, ‘ay’, ‘cennet’, ‘eter’ ve ‘gökyüzü’ gibi birçok anlama sahiptir. ‘Soma’ aynı zamanda ‘ayın özü’ olarak da tercüme edilir. Vedalarda, ‘Soma’ Tanrı’ya veya Ishwar’a atıfta bulunur – Ishwar’ın barış, mutluluk ve uyum sağlayan niteliklerine odaklanır.

Rig Veda, ‘Soma Mandala’yı içerir: Soma’nın enerji verici ve hayat veren özelliklerini öven 114 ilahi.

Böylece, Rig Veda (dünyadaki herhangi bir kutsal yazının en eskisi) 1.91.22 ayetinde şunu belirtir:

“Ey Soma, bizi iyileştiren ilaçları ancak Sen yaratırsın. Susuzluğumuzu giderecek suyu ancak sen yaratırsın. Tüm hareketli nesneleri, duyu organlarını ve canlıları yaratan ve bize bu canı veren tek şey sensin. Bu evrene genişlik sağladın ve karanlığı ortadan kaldırmak için dünyayı tek başına aydınlatıyorsun.”

İlginç bir şekilde, “Soma” aynı zamanda fiziksel bir hücrenin gövdesine de atıfta bulunur – sinirlerin ve aksonların uzandığı dendritleri içeren bir hücrenin merkezi gövdesi. Bu anlamsal paralellik, eşzamanlı duygusal ve fiziksel iyileşmemizin anahtarı olarak sinir sistemine bir referanstır.

Vücuda (hücresel doku) baktığımızda, her düzeyde şifa veren ölümsüz bir özden besleniyoruz: duygusal, psikolojik, ruhsal.

PSYCHE: Bilinçli ve bilinçsiz insan zihninin bütünlüğü. Köken olarak bakarsak “ruh” kavramının kökeni Yunanca “psykhe” kelimesinden gelmektedir. Anlamı, nefes, soluk, üfleme, soluma olan psykhe ilkçağ Yunan felsefesinde yaşamın temel ilkesi olarak görülen “ruh”, bilincin merkezi olarak ise “zihin” anlamında kullanılmıştır. Türetilmiş anlamlar arasında “bilinçli kişilik” veya “ruh” anlamında “öz” yer alır.

  • Nefes, Psyche + Soma arasındaki bağlantıdır.
  • Nefes, Para-Sempatik Sinir Sistemi + Sempatik Sinir Sistemi arasındaki köprüdür.

YOGA PSİKOLOJİSİ, SOMA + PSYCHE’nin Birlikteliğidir. Muazzam olanı ararız: kendi bedenlerimizde, hücrelerimizde ve duygularımızda aşkın, kutsal, kutsal, doğaüstü, tanrısallık.

BÜTÜNLÜĞE DÖNÜŞ

Şimdi Doğu’nun öğretilerini ve uygulamalarını sindirmeye ve özümsemeye başladığımıza göre, kişisel olmayan mutlak ile insan arasındaki ilişki hakkında daha fazla anlayış geliştirmek için Doğu ve Batı arasında daha derin bir diyalog kurmanın zamanı geldi. kişisel boyut.

Gerçekten de, tamamen kişisel, insan biçiminde mutlak gerçek doğayı ifade etmek, çapraz döllenmenin en önemli evrimsel potansiyellerinden biri olabilir. . . . Bu iki yaklaşımı daha yakın bir diyaloga sokmak, kişiliğimizi daha eksiksiz bir şekilde nasıl dönüştüreceğimizi keşfetmemize yardımcı olabilir – onu daha yüksek amaçların bir aracı haline getirerek – böylece sadece ondan kurtulmayı aramak yerine tüm kişisel alanı kurtarabiliriz. (2000, s. 225)

~ John Welwood, Ruhun Bakımı, 1984