Skip to main content

Kundalini Yoga’nın Tarihi

Kundalini Yoga’nın kesin kökeni bilinmemektedir, ancak bilinen en eski kaynak, Upanişadlar olarak bilinen kutsal Vedik yazı koleksiyonuna dayanmaktadır (M.Ö. 1000 – M.Ö. 500). Tarihsel kayıtlar, Kundalini’nin fiziksel uygulama geliştirilmeden önce bir enerji bilimi ve ruhsal felsefe olduğunu göstermektedir. “Upanishads” kelimesi kelimenin tam anlamıyla “ustanın öğretilerini dinlemek için oturmak” anlamına gelir. İlk Kundalini dersleri bu şekildeydi. Ustalar öğrencilerle otur ve manevi vizyonların sözlü anlatımını aktarırdı. Bu, eski Vedik toplumda popüler bir uygulamaydı. Zamanla, Kundalini Yoga’nın beden bilimi Upanishad vizyonlarının fiziksel bir ifadesi olarak geliştirildi. Kundalini Yoga, kökeninden itibaren halka açık bir şekilde öğretilmemiş ve gelişmiş bir eğitim olarak kabul edilmiştir.

Kundalini yoga, 1968’de Yogi Bhajan’ın Kaliforniya’da öğretmenlik yapmaya başlamasıyla batı ile tanıştı. Bundan önce, Kundalini yalnızca Hindistan’da öğretilir ve guru-öğrenci geleneği ile aktarılırdı. Kundalini Yoga daha önce halka açık olmamasına rağmen, Yogi Bhajan herkesin faydalarından yararlanma fırsatına sahip olması adına önemli adımlar attı.

Bazı insanlar yogayı yalnızca fiziksel egzersiz için uygularken, Kundalini Yoga daha çok ruhsal bir uygulamadır. Kundalini Yoga, zihninizi sustururken aynı zamanda çakralarınızı açarak enerjinizin vücudunuzda serbestçe akabilmesi için tasarlanmıştır.

Kundalini Yoga Nedir?

Kundalini Yoga, hareket, nefes (pranayama), meditasyon ve ilahinin birleşimidir. Amacı sadece bedeni daha güçlü ve daha enerjik hale getirmek değil, aynı zamanda öz farkındalık ve bilinç seviyenizi arttırmaktır.
Kundalini, omurganın tabanına sarılmış, kullanılmayan enerjidir. Bu enerji, yedi çakranın her birini uyandırarak beden aracılığıyla çekilebilir. Kundalini başın tepesindeki taç çakraya ulaştığında ise tam aydınlanma gerçekleşir.

Kundalini Yoga daha spiritüel olduğu için Iyengar Yoga, Bikram Yoga ve Power Yoga gibi egzersize dayalı yoga türlerinden farklıdır. Hatha Yoga aynı zamanda bir miktar kendini yansıtmayı içerse de, Kundalini Yoga yaklaşımına sahip değildir.
Kundalini’yi uygularken, belirli terimlerin ne anlama geldiğini bilmek yardımcı olur. Buna kriyalar, mudralar, mantralar ve çakralar dahildir.

Kriyalar

Kundalini Yoga asana dizilerine kriyalar denir. Her kriya, pozun etkilerini yoğunlaştırmak için vücudun belirli bölgelerine (bandha adı verilen) enerji akışını engelleyen, belirli bir nefes alma tekniği ile yapılan önceden ayarlanmış bir dizi pozdur. Bazı kriyalar hızlı, tekrarlayan hareketlerden oluşabilir. Bazılarında ise pozlarda birkaç dakika kalınır. Bir grup dersi durumunda, öğretmen genellikle çoğu kişi için faydalı olan bir dizi kriya seçer.

Mudralar

Mudralar, yoga yaparken genellikle ellerinizle yaptığınız hareketlerdir. Her hareket zihne ve bedene farklı bir mesaj verir.

Mantralar

Kundalini uygulamasının bir kısmı, mantraları veya olumlu olumlamaları söylemektir. Bir mantra, Sanskritçe, Pali ve uygulayıcılar tarafından dini, büyülü veya ruhsal güçlere sahip olduğuna inanılan diğer dillerde kutsal bir söz, gizemli bir ses, bir hece, kelime veya fonem veya kelime grubudur. Bazı mantraların sözdizimsel bir yapısı ve gerçek anlamı vardır, bazılarının ise yoktur.

Çakralar

Her kriya belirli bir çakra ile ilişkilidir. Vücutta yedi çakra veya enerji noktası vardır. Bu çakraları açmak, zihni ve bedeni aynı hizada tutmaya, optimal zihinsel ve fiziksel sağlık ve esenlik yaratmaya yardımcı olur.

Kundalini’nin Faydaları

Kundalini Yoga, her yaştan insan için faydalar sunar. Bu faydaların bazıları zihinsel, bazıları ise fizikseldir.

Stres ve Kaygıyı Azaltır

Kundalini Yoga, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) olan kişiler için de faydalıdır. Yapılan diğer çalışmalar, Kundalini Yoga’yı, genel anksiyete bozukluğu olan kişilerde kaygıyı azaltmakla ilişkilendirmiştir.

Algıyı Geliştirir ve Ruh Halini İyileştirir

Kundalini Yoga programı, yaşa bağlı bilişsel bozulmayı (hem hafıza hem de yürütücü işlevler) iyileştirmeye yardımcı olur. Ve bunu hem kısa dönemli hafıza hem de uzun dönemli hafıza için yapar.

Kundalini Yoga’nın ruh hali üzerinde de olumlu etkileri vardır. Yapılan araştırmalarda bu yoga stiliyle uğraşan denekler, daha yüksek düzeyde dayanıklılık bildirmenin yanı sıra, depresyon ve ilgisizlikte iyileşme yaşamışıtır.

Daha İyi Esneklik

Artan esneklik, kasları ve bağları gererek potansiyel olarak sırt ağrısını azaltmaya yardımcı olabilir. Bu, yoganın dolaşımı artırarak vücudun ağrılı bölgeye şifalı oksijen ve besin almasına izin verme yeteneği ile geliştirilmiştir.

Kişiselleştirilmiş bir Kundalini Yoga seansı, hangi çakraların engellendiğine dair numerolojik bir analiz ve teşhis ile başlayabilir. Ardından, dengeyi getirmeye ve pranayı tüm çakralarda hareket ettirmeye yardımcı olmak için özel kriyalar belirlenir.